Prąd ciemniowy

Prąd ciemniowy jest nieco osłabiony wskutek szczególnego działania jonów wapnia. Hamując cyklazę guanylanową i aktywując fośfodiesterazę, jony wapnia powodują pewne zmniejszenie ilości cGMP w błonie fotoreceptora. Tworzą zatem pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego, które ogranicza stan otwarcia kanałów sodowych i przez to osłabia prąd ciemniowy. Jony wapnia odgrywają również rolę w adaptacji oka do światła. Pod wpływem światła  rodopsyna ulega przekształceniu w MII. Metarodopsyna II jest enzymem aktywującym transducynę. Gdy cząsteczka kwasu guanozynodifosforowego (GDP) związana z transducyną zostanie wymieniona na cząsteczkę kwasu guanozynotrifosforowego (GTP), nieaktywna trans- ducyna zostanie uczynniona i aktywuje fosfodiesterazę. Fosfodiesteraza w pręcikach powoduje rozerwanie cyklicznego wiązania fosforanowego w cząsteczce cGMP przekształcenie jej w nieaktywną cząsteczkę GMP. Wskutek niedoboru cGMP kanały sodowe zamykają się i sód przestaje wnikać do komórki.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, anxiety and anxiety