Opróżnione miejsce

Gdy opróżnione miejsce A rybosomu zostanie zajęte przez cząsteczkę tRNA, której antykodon jest komplementarny względem następnego kodonu mRNA, cykl się powtarza. Do aminokwasu niesionego przez tę cząsteczkę dołączają się teraz dwa aminokwasy związane z cząsteczką tRNA obecną w miejscu P. Cząsteczka ta, oddawszy aminokwasy, zostaje uwolniona, a druga cząsteczka, pociągając za sobą już trzy aminokwasy, przeskakuje z miejsca A do miejsca P. W ten sposób w każdym kolejnym cyklu powstająca cząsteczka peptydu wydłuża się o jeden aminokwas. Proces ten trwa tak długo, aż zostanie rozpoznany fragment sygnalizujący koniec syntezy. Zwykle w obrębie rybosomów powstają łańcuchy peptydowe średniej długości. Dalsze ich przetwarzanie i łączenie w cząsteczki białka zachodzi w gładkiej siateczce śródplazmatycznej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, medicine and treatment