Postępowanie selekcyjne

W badaniach wykorzystujących metody selekcji zakłada się, że w heterozygotycznej outbredowej populacji wyjściowej występuje pewien procent osobników noszących „pożądane” geny. Postępowanie selekcyjne zmierza do zwiększenia procentu takich osobników, czyli do zwiększenia częstości danych genów w pokoleniach potomnych. Spośród wielu metod w badaniach nad dziedziczeniem określonych cech najczęściej stosuje się selekcję kierunkową lub selekcję dywergentną. Zgodnie z pierwszą strategią do rozrodu wybiera się tylko osobniki z określoną cechą, na przykład osobniki o największej masie ciała, zgodnie z drugą strategią – osobniki posiadające daną cechę „w nadmiarze” i osobniki „ubogie” pod względem danej cechy, na przykład zwierzęta o największej i o najmniejszej masie ciała. W kolejnych pokoleniach wykształcają się wówczas dwie selekcjonowane linie, zawierające osobniki o takich właśnie cechach.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, click here and anxiety