Pompa sodowo-potasowa

Nierównomierne rozmieszczenie jonów między wnętrzem neuronu a jego otoczeniem w znacznym stopniu zależy od stopnia otwarcia różnych kanałów jonowych, ale ważną rolę w tym procesie odgrywa także pompa sodowo-potasowa. Jest to układ transportowy zwany antyportem, ponieważ przenosi jony sodu w odwrotnym kierunku niż jony potasu (rys. 4.9). Białko tworzące pompę występuje w dwóch stanach konformacyjnych: będąc w jednym stanie, przyłącza jony sodu i transportuje je do wewnątrz, będąc w drugim – przyłącza jony potasu i usuwa je z komórki na zewnątrz. Praca pompy wymaga dużych ilości energii. Energia ta pochodzi z rozpadu kwasu adenozynotrifosforowego (ATP) na adenozynodifosforowy (ADP). W wyniku tej reakcji uwalnia się cząsteczka kwasu fosforowego, która może się wiązać z białkiem pompy. Gdy cząsteczka kwasu fosforowego przyłącza się do białka, białko pompy przechodzi w stan sprzyjający przenoszeniu jonów Na+. Natomiast gdy cząsteczka kwasu fosforowego odłącza się od białka, pompa staje się gotowa do przeniesienia K+, a odłączona od białka cząsteczka kwasu fosforowego zostaje wykorzystana do odnowienia ATP. Przenoszenie jonów odbywa się w stosunku ilościowym 3 jony Na+ na 2 jony K+.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to pain relief, website and anxiety