Półkule mózgu

Półkule mózgu (hemisphaeria cerebri) powstają w wyniku powiększenia uwypuklenia bocznych części kresomózgowia. Wewnątrz każdej półkuli znajduje się jama, zwana komorą boczną mózgu. W obrębie półkul mózgu rozróżnia się korę, istotę białą, ciało prążkowane i struktury węchomózgowia. Kora, nazywana inaczej płaszczem (pallium), jest utworzona przez istotę szarą. Większa część kory mózgu, która u ssaków pokrywa półkule mózgu z zewnątrz, powstała w rozwoju filogenetycznym najpóźniej. Natomiast starsze formacje wpukliły się do środka i u ssaków znajdują się we wnętrzu półkul mózgu. Półkule mózgu są najlepiej rozwinięte u naczelnych, a u człowieka stanowią 80% masy mózgowia. Zawiązek kory mózgu pojawił się u ryb. Jego odpowiednikiem u ssaków jest prakora (paleocortex), obejmująca część obwodową węchomózgowia i przegrodę. Następnym etapem w rozwoju kory jest powstanie u płazów struktur kory starej (archaeocortex), która osiąga wyższy rozwój u ptaków. Do kory starej należy część korowa węchomózgowia. Kora nowa, której elementy występują już u gadów, osiąga najwyższy stopień rozwoju u ssaków, a wśród nich szczególnie u naczelnych. Wymienione części kory mają u ssaków różne znaczenie funkcjonalne.  sterowanie złożonymi formami zachowania. Wraz z rozwojem kory nowej, a zwłaszcza płatów czołowych, postępuje również doskonalenie czynności psychicznych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to pain relief, medicine and anxiety