Pole widzenia

Polem widzenia nazywa się obszar przestrzeni, którego obraz pada na całą siatkówkę. Pole widzenia można określić u każdego człowieka metodą perymetrii. Badanemu poleca się patrzeć jednym okiem na centralnie położony punkt i, nie odrywając wzroku od tego punktu, jednocześnie zwracać uwagę na mały przedmiot, plamkę świetlną lub, przy braku perymetru, na palec badającego, poruszający się we wszystkich kierunkach od centralnego punktu. Badany podaje, czy widzi ten przedmiot, czy nie. Stosownie do tej informacji wykreśla się pole widzenia oddzielnie dla każdego oka. Pole widzenia u człowieka przedstawia. Rozróżnia się część środkową pola, odpowiadającą dołkowi środkowemu siatkówki – obszarowi najostrzejszego widzenia, oraz część obwodową. Odległości w obrębie pola widzenia podaje się w jednostkach kątowych. Badając pole widzenia (także u siebie samego) można się przekonać, że przesuwany przedmiot „znika”, gdy znajdzie się w odległości 15° bocznie od środka, czyli w obrębie tzw. plamki ślepej. Przedmiot nie jest wówczas widziany, ponieważ jego obraz pada na niewrażliwą na światło tarczę nerwu wzrokowego. W tym miejscu nie ma fotoreceptorów, natomiast skupiają się tu aksony komórek zwojowych siatkówki przed wyjściem z gałki ocznej. Plamka ślepa jest jedynym fizjologicznym ubytkiem w polu widzenia – wszelkie inne ubytki świadczą o uszkodzeniu siatkówki lub drogi wzrokowej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to pain, anxiety and symptoms