Podział mitotyczny

W podziale mitotycznym wyróżnia się cztery okresy (fazy): profazę, metafazę, anafazę i telofazę. W profazie cienkie i rozciągnięte nitki chromatyny ulegają pogrubieniu. Jest to z jednej strony związane ze zmianą konsystencji chromatyny, która staje się bardziej zbita, z drugiej – z replikacją DNA. Następnie pogrubiony chromosom rozdziela się na dwie chromatydy, z których każda zawiera tak samo zbudowaną cząsteczkę DNA. Chromatydy są złączone w centralnym miejscu chromosomu zwanym centromerem, natomiast ich końce się rozdzielają. W metafazie powstaje w komórce układ włókienek zwany wrzecionem podziałowym. Chromosomy ustawiają się w części środkowej tego wrzeciona, przytwierdzone centromerami do jego włókien. W końcowym okresie metafazy chromatydy rozdzielają się, aby następnie w anafazie rozejść się do biegunów wrzeciona. W telofazie komórka macierzysta ulega podziałowi na dwie komórki potomne. Chromosomy zmieniają swą konsystencję, przekształcają się w rozciągnięte nitki chromatyny i w takiej postaci pozostają aż do następnego podziału komórki.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, medicine and treatment