Pobudzenie siatkówki

Zdolność reagowania siatkówki na bodźce świetlne nazywa się fotorecepcją. Padając na siatkówkę, światło wyzwala proces fotochemiczny, który prowadzi do pobudzenia fotoreceptorów. Z pojęciem fotorecepcji związane jest pojęcie foto- transdukcji, pod którym rozumie się kaskadę reakcji chemicznych wyzwolonych w fotoreceptorach przez bodziec świetlny. W wyniku tych reakcji powstają aktywne związki działające na kanały jonowe i regulujące przepływ jonów przez błonę komórkową fotoreceptorów. Podstawą fotorecepcji są zmiany budowy chemicznej światłoczułych barwników wzrokowych – fotopigmentów, znajdujących się w krążkach błoniastych komórek fotoreceptorowych. Ze względu na pochodzenie od witaminy A (karotenu) barwniki te są nazywane karotenoidami.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, anxiety uk and anxiety