Organizacja dróg i ośrodków wzroku

Impulsy nerwowe z siatkówek biegną też do śródmózgowia. Część ich dochodzi do wzgórków pokrywy górnych drogą zwaną siatkówkowo-pokrywową, która odgrywa główną rolę w procesie widzenia u ssaków niższych. U naczelnych zadanie to zostało przejęte przez drogę siatkówkowo-kolankowato-korową, natomiast rola wzgórka górnego sprowadza się do detekcji ruchu przedmiotów i uruchamiania reakcji ze strony gałek ocznych na te bodźce. Istnieją jednak dane, że w niektórych uszkodzeniach filogenetycznie młodszej drogi wzrokowej biegnącej przez ciało kolankowate boczne jej rolę częściowo przejmuje filogenetycznie starszy układ siatkówkowo-pokrywowy. Impulsy z siatkówki docierają też do okolicy przedpokrywowej śródmózgowia, gdzie znajduje się ośrodek wykrywający kierunek poruszania się bodźców w polu widzenia.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to oil pulling, anxiety and anxiety