Określone miejsce w chromosomie

Gen zajmuje określone miejsce w chromosomie nazywane locus (liczba mnoga: loci). W skład chromosomu wchodzą również białka. Niektóre z nich są enzymami uczestniczącymi w opisanych wyżej procesach replikacji DNA i transkrypcji informacji z DNA na mRNA. W okresach między podziałami komórki w środowisku jądra komórkowego (karioplazmie) widoczne są tylko rozproszone nitki chromatyny utworzone z cząsteczek DNA. Bezpośrednio przed podziałem komórki nitki te skupiają się i wówczas pod mikroskopem można oglądać chromosomy. Liczba chromosomów u danego gatunku jest stała. Człowiek ma 46 chromosomów, dla porównania pies – 78, kot – 38, koń – 64, karp – 100, muszka owocowa (Drosophila melanogaster) – 4. Wymienione liczby chromosomów występują we wszystkich komórkach organizmu danego gatunku, tzw. somatycznych, które wchodzą w skład tkanek i narządów. W kariotypie charakterystycznym dla danego gatunku wyróżnia się chromosomy autosomalne, które zawierają geny określające wszystkie cechy organizmu, oraz chromosomy płciowe, determinujące płeć.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to pain relief, anxiety and click here