Okolica somatosensoryczna

Okolica somatosensoryczna, oznaczana symbolem SI, zwana pierwotną (projekcyjną) okolicą czuciową albo okolicą czuciową I rzędu, zajmuje zakręt zaśrodkowy, leżący w obrębie płata ciemieniowego z tyłu bruzdy środkowej mózgu (Rolanda). Bruzda ta oddziela okolicę SI od okolicy ruchowej w zakręcie przedśrodkowym (gyrus praecentralis). Poniżej i nieco z tyłu okolicy SI znajduje się okolica SII, czyli czuciowa II rzędu. Jej znaczenie nie jest dokładnie znane. Okolica somatosensoryczna jest zróżnicowana pod względem budowy. Podział według Brodmanna wyróżnia w obrębie zakrętu zaśrodkowego trzy pola cytoar- chitektoniczne, oznaczone numerami 3, 1 i 2. Pole 3 znajduje się w przedniej części zakrętu zaśrodkowego i graniczy z bruzdą środkową. Wyodrębniono w nim pola 3a i 3b ze względu na różne znaczenie funkcjonalne. Tuż za polem 3b leży wąskie pasmo zajmowane przez pole 1. W tylnej części zakrętu zaśrodkowego znajduje się pole 2. W płacie potylicznym znajdują się dwa obszary czuciowe asocjacyjne.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to oil pulling, medicine and website