Oko przypomina budową aparat fotograficzny

Oko przypomina budową aparat fotograficzny. W części przedniej zawiera układ przezroczystych elementów, skupiających promienie świetlne na siatkówce. Ilość światła wchodzącego do oka zależy od szerokości źrenicy. Dzięki zmianom wypukłości soczewki obraz powstający na siatkówce może być ostry niezależnie od odległości oglądanego przedmiotu. Promień światła biegnie po linii prostej z prędkością zależną od właściwości optycznych środowiska. Stosunek prędkości światła w powietrzu (próżni) do prędkości w innym środowisku nazywa się współczynnikiem refrakcji tego środowiska. Światło zmienia kierunek, gdy przechodzi przez granicę dwu środowisk o różnych współczynnikach refrakcji, ustawioną ukośnie względem promieni świetlnych. Zjawisko to nazywa się załamywaniem się (refrakcją) światła. Szczególna sytuacja występuje w przypadku, gdy granica między obu środowiskami jest zakrzywiona (jak wycinek kuli). Wówczas promienie światła załamują się tym
silniej, im bardziej ukośnie padają na tę krzywiznę. Taki kształt ma soczewka; powoduje on, że równoległa wiązka promieni po przejściu przez soczewkę skupia się w jednym punkcie, zwanym ogniskiem soczewki. Stopień załamywania światła przez soczewkę, czyli siłę refrakcyjną (łamliwość) soczewki, mierzy się w dioptriach. Dioptria jest odwrotnością ogniskowej, wyrażonej w metrach. Soczewka ogniskowej 1 m ma siłę refrakcyjną równą 1 dioptrii, o ogniskowej 0,5 m – ma siłę refrakcyjną równą 2 dioptriom.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, click here and treatment