Ogólny mechanizm działania czynników wzrostu

Ogólny mechanizm działania czynników wzrostu jest następujący. Czynnik wzrostu jest wytwarzany przez narząd docelowy i wiąże się ze swoistymi receptorami w błonie zakończenia aksonu, które znalazło się w miejscu przeznaczenia. Receptor jest zbudowany z kilku podjednostek, a jedną z nich jest białko o charakterze enzymu – kinaza tyrozynowa. Czynnik wzrostu tworzy z receptorem kompleks, który ulega „wchłonięciu” do wnętrza aksonu (internalizacja), a następnie drogą wstecznego transportu aksonalnego jest przenoszony do jądra komórki. W jądrze pobudza syntezę enzymów katalizujących reakcje, w wyniku których powstają białka cytoszkieletu komórki. Proces ten zachodzi tylko w tych aksonach, które zwyciężyły we współzawodnictwie o osiągnięcie narządu docelowego. Inne neurony, pozbawione czynnika troficznego, umierają.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to pain, website and treatment