Niezależne dziedziczenie cech

Według drugiego prawa Mendla różne cechy są dziedziczone niezależnie. Dotyczy to na przykład barwy kwiatów i kształtu nasion. Tak więc w jednej gamecie grochu może się znaleźć jedna z kombinacji alleli barwy kwiatów (C lub b) z allelami okrągłego (O) lub kanciastego (k) kształtu nasion: CO, Ck, bO i bk. Po połączeniu się gamet mogą wystąpić różne kombinacje genotypowe: CCOO, CCOk, CCkk, CbOO, bbkk itp.). Niekiedy zdarza się, że w wyniku krzyżowań uzyskuje się inne proporcje osobników o określonych cechach, niżby to wynikało z praw Mendla. Najczęściej kilka różnych cech dziedziczy się razem, nie zaś oddzielnie, jak by to wynikało z drugiego prawa Mendla. W zasadzie prawo to obowiązuje w pełni wobec cech determinowanych przez geny umiejscowione na różnych chromosomach, a więc rozchodzące się niezależnie do różnych gamet w czasie mejozy. Natomiast cechy określane przez geny umiejscowione na tym samym chromosomie są dziedziczone łącznie, a ich rozdzielenie może nastąpić dopiero w wyniku wymiany fragmentów między chromosomami (crossing-over).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to website, website and anxiety