Nadopiekuńczość

Największą ironią w wychowywaniu dzieci jest to, że rodzi- :e, którzy faktycznie rozumieją i prawidłowo rozpoznają tem- jerament swych potomków, stanowią największą grupę wśród )opełniających błąd nadopiekuńczości. Nadmierna chęć ochro- ńenia przed skutkami postępowania może na przykład polegać la wiecznym wyciąganiu ich z kłopotów, ucinaniu podwórkowych kłótni, by dzieci nie wpadły w szał, przepraszaniu w ich mieniu, robieniu im śniadania, aby uniknęły skaleczenia się łożem lub stłuczenia talerza. Gdy dziecko skarży się na kole- ;ów z drużyny piłkarskiej, którzy rzekomo nie grają fair, rodzice aczej wypiszą go z treningów, „chroniąc” przed doświadcze- liem mogącym nauczyć je czegoś ważnego o pracy w zespole. Będą też, kryjąc jego występki, dawali wykrętne usprawiedliwienia podczas zebrań rodzicielskich.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to pain relief, medicine and click here