Nadmierna różnorodność genotypowa

Nadmierna jednak różnorodność genotypowa populacji i zmienność może się okazać nie mniej szkodliwa niż brak zmienności. W populacjach roślin i zwierząt wykształciły się mechanizmy przeciwdziałające zarówno jednej, jak i drugiej skrajności. Możliwość rekombinacji jest z natury rzeczy ograniczona faktem współistnienia wielu genów na jednym chromosomie. Z kolei geny sąsiadujące mogą się rozdzielać wskutek crossing-over, a w następnych pokoleniach ulegać rekombinacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na rekombinacje jest sposób rozmnażania się. Na przykład nie występują one u roślin rozmnażających się przez samozapylenie. Mogą wystąpić tylko wskutek zapylenia krzyżowego, gdy zapyleniu ulega inny osobnik. Natomiast są regułą u większości rozmnażających się płciowo kręgowców.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to click here, click here and anxiety