Modyfikowanie struktury białka

Cykliczny GMP funkcjonuje w błonie pręcika jako przekaźnik wtórny. Jego działanie polega na modyfikowaniu struktury białka ściany kanałów sodowych w błonie segmentu zewnętrznego pręcika. W wyniku tej modyfikacji kanały sodowe są stale otwarte i jony sodu wnikają z zewnątrz do cytoplazmy. Wraz z jonami sodu wnika do komórki pewna liczba jonów wapnia. Jednocześnie, wskutek pracy pompy sodowej działającej w błonie segmentu wewnętrznego, część jonów sodu jest aktywnie usuwana z komórki na zewnątrz. Ruch jonów sodu w wyniku obu procesów powoduje przepływ prądu elektrycznego, nazywanego prądem ciemniowym, między segmentem wewnętrznym a zewnętrznym komórki. W efekcie, w segmencie zewnętrznym fotoreceptora gromadzi się pewien nadmiar jonów dodatnich i powoduje stałą depolaryzację błony komórkowej.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to click here, medicine and website