Modyfikacja funkcjonowania genów

W ostatnich latach nagromadzono fakty wskazujące na to, że niektóre wirusy mogą modyfikować strukturę genów bez wyraźnej szkody dla organizmu. Szczególną rolę odgrywają tu retrowirusy, nazwane tak od odwrotnego przebiegu transkrypcji kodu genetycznego, tj. w kierunku RNA -»• DNA. Matrycą kodu genetycznego retrowirusa nie jest DNA, jak w komórkach zwierzęcych, lecz pojedyncza cząsteczka RNA. Po wniknięciu wirusa do komórki gospodarza na RNA wirusa jako matrycy jest syntetyzowana komplementarna względem niej cząsteczka DNA, a następnie względem tej cząsteczki powstaje komplementarna cząsteczka DNA. Tak utworzona podwójna cząsteczka DNA zostaje wprowadzona do genomu gospodarza. Cząsteczka ta jest nazywana proto- wirusem, ponieważ na jej podstawie może być ponownie syntetyzowana cząsteczka wirusa, o genomie identycznym z pierwotnym (egzogennym) retro- wirusem. Zainfekowane retrowirusem komórki zwykle funkcjonują i dzielą się normalnie.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to pain, anxiety and symptoms