Mikroewolucja

Głównym przedmiotem badań genetyki populacji jest mikroewolucja, czy doskonalenie cech o korzystnych właściwościach adaptacyjnych w grupach zwierzą Genetyka populacji zajmuje się ponadto genetycznym mechanizmem specjacj czyli powstawaniem, w wyniku presji środowiska, nowych (w sensie genetycznyrr gatunków roślin i zwierząt. Z genetycznego punktu widzenia istotą ewolucji je; zmiana składu genowego i izolacja reprodukcyjna populacji. Izolacja ta jest jedn z podstawowych właściwości gatunku. Składają się na nią zarówno czynni! uniemożliwiające kojarzenie się osobników różnych gatunków (np. różnic w budowie narządów płciowych), jak też czynniki powodujące śmierć zarodka lu urodzonych niepełnosprawnych mieszańców między gatunkowych. Takie mieszańc blisko spokrewnionych gatunków, jeśli przeżywają, często są bezpłodne.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, anxiety and click here