Mieszanie się genów

Rekombinacją genów nazywa się mieszanie się genów rodziców w genotypie potomstwa. Proste wyliczenia wskazują, że liczba możliwych kombinacji genów jest bardzo duża. Na przykład rodzice-heterozygoty o genotypie Aa Bb (gdzie duże litery oznaczają allele – nośniki cech dominujących, a małe litery – allele cech recesywnych) mogą wydać potomstwo o 9 różnych genotypach (AA BB, aa bb, Aa BB itp.). W pierwszym pokoleniu pochodzącym od pary rodziców, z których u jednego gen A występuje w postaci alleli A,A2, u drugiego zaś A3A4, mogą występować osobniki o czterech genotypach. W następnych pokoleniach, oprócz powyższych, może wystąpić jeszcze 6 kombinacji. Dzięki rekombinacji genów mogą się ujawniać nowe zespoły cech, które powodują, że dysponujące nimi osobniki mają większe szanse adaptacji do warunków środowiska niż inni członkowie populacji. Nadmierna jednak różnorodność.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain relief, click here and anxiety