Mechanizm fototopowy i skototopowy

Widzenie fototopowe, podobnie jak u zwierząt o dziennym trybie życia, zachodzi za pośrednictwem czopków jest precyzyjniejsze niż skototopowe, ponieważ znaczne zagęszczenie czopków w dołku środkowym oraz niski stosunek czopków do komórek zwojowych zapewnia większą rozdzielczość wzroku. Jednak aby doszło do efektywnego pobudzenia komórki zwojowej, czopki muszą być oświetlone silnym światłem. Widzenie skototopowe, podobnie jak u zwierząt aktywnych nocą, odbywa się przy udziale pręcików. Komórki zwojowe są pobudzane pośrednio, przez komórki amakrynowe. Poza tym jedna komórka zwojowa jest związana z wieloma komórkami recepcyjnymi. Stosunek liczby pręcików do liczby komórek zwojowych na obwodzie siatkówki dochodzi nawet do 250:1. Jest to niekorzystne dla ostrości widzenia, ale wskutek sumowania się efektów pobudzenia wielu pręcików umożliwia orientację w przestrzeni nawet przy bardzo niewielkim oświetleniu. Pręciki, w odróżnieniu od czopków, są niewrażliwe na barwy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to click here, click here and anxiety