Liczba synaps

Wraz z rozwojem układu nerwowego zmienia się liczba synaps. Rakic i wsp. (1986) mierzyli zagęszczenie synaps w korze mózgu małp w okresie płodowym i w okresie po urodzeniu. Okazało się, że liczba synaps wzrasta wraz z rozwojem mózgu i zwiększa się jeszcze w ciągu dwóch do czterech miesięcy. Następnie, w ciągu dalszych dwóch, czterech lat obserwuje się spadek liczby synaps do poziomu charakterystycznego dla dorosłego osobnika. Znaczy to, że niektóre połączenia między neuronami funkcjonują jedynie na pewnych etapach rozwoju mózgu. Szczególnie wyraźnie można prześledzić rozwój połączeń nerwowych w układzie wzrokowym. Badania na kotach wykazały, że organizacja neuronalna ośrodka wzroku w korze mózgu ma charakter kolumnowy . Przejawia się to tym, że grupa neuronów tworzących kolumnę często reaguje na ściśle określony rodzaj bodźca, na przykład na linię nachyloną pod odpowiednim kątem. Właściwość ta nie występuje u kociąt wychowywanych w takich warunkach, że widziały tylko linie przebiegające w jednym kierunku (np. nosząc odpowiednie zasłony na oczach).

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, website and anxiety