Łańcuch kwasu rybonukleinowego

Na jednym końcu łańcucha tworzącego cząsteczkę DNA lub RNA znajduje się zatem wolna reszta kwasu fosforowego (przyłączona, jak wspomniano wyżej, do atomu 5 rybozy albo deoksyrybozy), na drugim zaś końcu – „odsłonięty” atom węgla 3. Mówi się zatem, że łańcuch kwasu rybonukleinowego ma koniec 5 i koniec 3. Cząsteczki kwasu deoksyrybonukleinowego są ułożone parami przeciwrów- nolegle, to znaczy w taki sposób, że koniec 3 jednej cząsteczki znajduje się naprzeciwko końca 5 drugiej (przeciwległej) cząsteczki. Takie wzajemne ułożenie obu cząsteczek DNA powoduje, że między zasadami wchodzącymi w skład nukleotydów obu cząsteczek mogą powstawać wiązania chemiczne, przy czym jedną w tak połączonej parze jest zasada purynowa, drugą zaś zasada pirymidynowa. Przeciwległe cząsteczki DNA są więc połączone mostkami A-T i G-C. Istotą mostka jest tzw. wiązanie wodorowe, które polega na tym, że jon wodoru związany z atomem azotu jednej zasady okresowo łączy się z atomem azotu lub tlenu drugiej zasady. Konfiguracja przestrzenna zasad i połączenia między nimi powodują, że cząsteczki DNA są wzajemnie skręcone i tworzą tandem o strukturze podwójnej spirali. Natomiast cząsteczki RNA nie tworzą podobnych par i występują w postaci pojedynczych łańcuchów nukleotydowych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, anxiety uk and website