KOLEJNY TYP

Kolejnym typem rodziny, który objawił się w latach siedemdziesiątych, była rodzina etniczna. Najpierw na przykładzie Murzynów, później Latyno­sów, Azjatów, Indian, Żydów itd. ośmieszano powikłane stosunki rasowe, stereotypy etniczne, naśladowanie innych (głównie białych), anachronizmy kulturowe itp. Na tym, zdaniem omawianego autora [Hough, 1981], proces intelektualnego dojrzewania gatunku dobiegł końca – od tej chwili w sitco­mach reprezentowane są wszystkie typy rodzin, które występują we współ­czesnym społeczeństwie, mogą też być przedstawiane w komediowym ujęciu wszystkie problemy, z jakimi te rodziny borykają się na co dzień.

 

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, anxiety uk and treatment