Jądro otacza błona

Jądro otacza błona zaopatrzona w pory, przez które odbywa się wymiana substancji między środowiskiem jądra a cytoplazmą komórki. Rybosomy opuszczają jądro przez te pory. Do cytoplazmy przechodzą tą drogą również cząsteczki tRNA i mRNA.
Drugi, właściwy etap syntezy białek, zwany translacją, odbywa się w cyto- plazmie, a ściślej w strukturze zwanej siateczką śródplazmatyczną. Siateczka jest systemem błon otaczających przestrzenie, wśród których wyróżnia się cysterny i komory. Siateczka śródplazmatyczna występuje w dwóch postaciach: ziarnistej i gładkiej. Do siateczki ziarnistej przyczepiają się, po opuszczeniu jądra, rybosomy, w których zachodzi translacja, czyli formowanie cząsteczek peptydów na podstawie kodu zawartego w cząsteczce mRNA. Powstałe tu cząsteczki peptydów są przekazywane do dalszej obróbki w obrębie siateczki gładkiej i w związanym z nią aparacie Golgiego. Peptydy łączą się tu w dłuższe łańcuchy białkowe, które są umieszczane w pęcherzykach i w tej formie uwalniane do cytoplazmy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, anxiety uk and treatment