Intensywne okazywanie gniewu

Wedle innej szkoły, u większości ludzi poprzez język ciała, krzyki, miotanie przedmiotami i rozbijanie ich tak naprawdę wzmaga stan przygnębienia, frustracji oraz niskiej samooceny, które pierwotnie były przyczynami wzburzenia. Tak więc dochodzi do jątrzenia złości, dolewania oliwy do ognia. Musimy akceptować gniew jako jedno z uczuć – oznakę nieszczęścia, niepowodzenia, ostrzeżenie, że jakaś ważna potrzeba nie została zaspokojona. Co nie oznacza jednak, iż mamy traktować go jako siłę, którą należy wyzwolić, uwolnić jak parę w maszynie parowej. Oto, do czego prowadzi niepowstrzymywane okazywanie wzburzenia:
Wzmaga stres u rozgniewanej osoby. Staje się ona jeszcze bardziej rozgniewana. Niepohamowane wyrażanie gniewu staje się przyczyną przemocy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, click here and treatment