Impulsy z komórek zwojowych

Impulsy z komórek zwojowych X i Y siatkówki biegną do ciała kolankowatego bocznego, a następnie do kory mózgu odrębnymi drogami nazywanymi kanałami X i Y. Część aksonów komórek Y dochodzi też do wzgórka pokrywy śródmózgowia górnego, podkorowego ośrodka sterującego reakcjami organizmu na bodźce poruszające się w polu widzenia. Wraz z nimi dochodzą tu aksony komórek W. Kanał Y doprowadza informację o lokalizacji i ruchu przedmiotu do asocjacyjnych ośrodków wzroku w płacie ciemieniowym kory mózgu, dane zaś o cechach przedmiotu płyną kanałem X do ośrodków w płacie skroniowym. Naukowcy badający małpy, a więc gatunek bliższy człowiekowi, używają innego nazewnictwa komórek zwojowych i kanałów informacji wzrokowej, zgodnie z którym wyróżniają komórki M (duże, łac. magnus) i komórki P (małe, łac. parvus). Komórki P są wrażliwe na barwy w stopniu, jaki u ssaków występuje tylko u naczelnych. Natomiast komórki M, podobnie jak komórki X u kota, umożliwiają rozróżnianie odcieni szarości, czyli kontrastów.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to website, anxiety uk and symptoms