Funkcjonalne znaczenie dwóch systemów dróg czuciowych

Informacja czuciowa (somatosensoryczna) biegnie do wzgórza niejako dwoma kanałami. Jeden kanał tworzą sznury tylne rdzenia kręgowego i wstęga przyśrodkowa, nazywa się go więc drogą wstęgową, drugi kanał tworzą drogi w sznurach przednich i bocznych rdzenia kręgowego; nazywa się go drogą przednio-boczną. Droga wstęgowa przewodzi impulsy precyzyjnego czucia dotyku, jak czucie przesuwania się przedmiotu po skórze, ucisku na skórę, wibracji, czucie ułożenia kończyn. Precyzja tego czucia polega m.in. na zdolności jednoczesnego rozróżniania dwóch punktowo działających bodźców. Zdolność ta jest największa w obrębie warg i opuszek palców: człowiek rozróżnia tu ukłucie dwiema igłami, jeśli odstęp między nimi wynosi 1-2 mm. W obrębie skóry pleców taka ocena jest możliwa, gdy odległość między dwoma bodźcami wynosi kilka centymetrów. Droga przednio-boczna przewodzi impulsy czucia bólu, temperatury i nieprecyzyjnego czucia dotyku. Informacja ta jest przewodzona wolno i słabo odzwierciedla lokalizację bodźca.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to oil pulling, click here and symptoms