Fragment cząsteczki DNA

Fragment cząsteczki DNA o specyficznej sekwencji nukleotydów, czyli gen, stanowi matrycę, na której jest syntetyzowana komplementarna względem niej cząsteczna mRNA. Komplementamość budowy fragmentu DNA i syntetyzowanej na nim cząsteczki RNA polega na tym, że do zasad A, G, T i C DNA przyłączają się, za pomocą wiązań wodorowych, odpowiednio zasady U, C, A i G. Ustawione w tak uformowanym rzędzie nukleotydy zostają następnie powiązane wskutek działania enzymu polirybonukleazy i tworzą cząsteczkę mRNA. Należy zauważyć, że w procesie tym, zwanym transkrypcją, jest przepisywany komplementarny stan tylko jednej z dwu cząsteczek DNA.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to pain relief, medicine and click here