Emisja pozytonu

Tomografia oparta na emisji pozytonu (positron emission tomography – PET) wykorzystuje zjawiska promieniowania anihilacyjnego wskutek połączenia się pozytonu z elektronem (negatonem). Protony w jądrach atomowych izotopów (nuklidów) o zmniejszonej liczbie neutronów mają tendencję do przekształcania się w neutrony, w wyniku czego są wypromieniowywane pozytony. Dodatnio naładowany pozyton jest nietrwały – gdy napotka ujemnie naładowany elektron, łączy się z nim i ulega anihilacji. Emitowane są wówczas dwa kwanty promieniowania gamma, które rozchodzą się w przeciwnych kierunkach.
Badanemu wstrzykuje się małą ilość związku chemicznego, na przykład 2-deoksyglukozy, którego nagromadzenie w komórkach świadczy o ich zwiększonej aktywności. Stosuje się też substancje wiązane przez specyficzne układy funkcjonalne mózgu, na przykład przez receptory przekaźników, a w celu pomiaru przepływu krwi przez ośrodki mózgowe – tlenek węgla (wiązany przez hemoglobinę krwinek czerwonych). W cząsteczkach wstrzykniętego związku znajduje się promieniotwórczy atom (radionuklid), najczęściej „C, l8F lub 150. Promieniowanie anihilacyjne mierzy się za pomocą czujników ustawionych przeciwstawnie wokół głowy pacjenta, a uzyskane wyniki, przetworzone przez układy elektroniczne i analizowane przez komputer, służą do sporządzania map przekrojów mózgu. Stopień aktywności ośrodków mózgowych jest uwidoczniony na ekranie monitora w postaci różnego zabarwienia badanych obszarów.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to pain, website and anxiety