Ekspresja genów

Na ekspresję genów wpływają m.in. hormony o budowie steroidowej (np. wydzielane przez korę nadnerczy lub hormony płciowe). Steroidy wnikają do wnętrza komórki, gdzie łączą się ze swoistymi receptorami wewnątrzkomórkowymi. Zespół steroid-receptor wchodzi następnie do jądra komórki i tu działa na DNA. Na przykład glikokortykosteroidy – hormony kory nadnerczy, stymulują w przysadce syntezę hormonu wzrostu, a hamują syntezę proopiomelanokortyny – prekursora wielu hormonów, m.in. hormonu adrenokortykotropowego (ACTH) i endorfin. Mechanizm ten odgrywa ważną rolę w regulacji wydzielania tych hormonów w stanie stresu, zwłaszcza chronicznego. W komórkach każdego gatunku zwierząt i roślin występuje charakterystyczny, gatunkowo swoisty zestaw genów zwany genomem. Zespół wszystkich genów danego organizmu nazywa się genotypem, zespół zaś cech (anatomicznych, fizjologicznych, behawioralnych, psychicznych itp.) określanych przez ten genotyp nazywa się fenotypem. Ponieważ geny są fragmentami cząsteczek DNA, a z kolei DNA jest składnikiem chromosomów, dziedziczenie cech polega w istocie na przekazywaniu potomstwu określonych chromosomów. Każdy gatunek zwierząt i roślin ma typowy rodzaj i liczbę chromosomów; właściwość tę nazywa się kariotypem.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, medicine and click here