Eksperymentowanie na zwierzętach

Eksperymentowanie na zwierzętach jest w większości krajów regulowane przepisami prawa. Metodyka eksperymentu musi zostać zatwierdzona przez kompetentną komisję bioetyczną. Poza tym istnieje dodatkowy system kontroli. Instytucje finansujące badania naukowe wymagają prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych zabiegów operacyjnych, eksperymentów i sposobu uśmiercania zwierząt po zakończeniu doświadczenia. Czasopisma naukowe przyjmują do druku tylko te prace, które zostały wykonane zgodnie z wymogami bioetyki. W ostatnich latach do badania sieci nerwowych używa się skrawków mózgu, utrzymywanych przy życiu przez wiele dni poza ustrojem zwierzęcia. Takie skrawki, sporządzone z hipokampa, służą do badania neuronalnych modeli pamięci. Mózg do badań uzyskuje się od zwierzęcia w stanie narkozy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to click here, anxiety uk and symptoms