Efekty pobudzenia czopków

Czopki kontaktują się z dwoma rodzajami komórek dwubiegunowych: typu włączeniowego (ON) i wyłączeniowego (OFF). W wyniku pobudzenia czopka potencjał związanej z nim komórki dwubiegunowej typu włączeniowego (ON) staje się mniej elektroujemny, a zatem komórka ta ulega depolaryzacji. Inaczej jest w przypadku komórki dwubiegunowej typu wyłączeniowego (OFF). Jej potencjał pod wpływem hiperpolaryzacji czopka staje się bardziej elektroujemny, a zatem komórka ta również ulega hiperpolaryzacji. Komórki dwubiegunowe przekazują stan czynnościowy dalej, do komórek zwojowych, w taki sposób, że komórki typu włączeniowego (ON) pobudzają, a komórki typu wyłączeniowego (OFF) hamują kontaktujące się z nimi komórki zwojowe. W wyniku pobudzenia czopka może zatem dojść do pobudzenia lub do zahamowania związanej z nim komórki zwojowej. Pobudzenie czopka, za pośrednictwem komórek poziomych amakrynowych, może powodować hamowanie komórki zwojowej związanej z innym czopkiem. Działanie to ma ważne znaczenie dla widzenia kontrastowego odgrywa rolę w rozróżnianiu barw.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to pain, anxiety and treatment