Dojrzewanie funkcjonalne układu nerwowego

Dojrzewanie funkcjonalne układu nerwowego polega na doskonaleniu mechanizmów pobudliwości neuronów, wykształcaniu się systemu przekaźników, powstaniu synaps oraz na wytworzeniu połączeń synaptycznych. W pobudliwości niedojrzałych neuronów wyłączną rolę odgrywają jony wapnia. Dopiero w miarę dojrzewania komórki tworzą się kanały sodowe i pobudzenie staje się związane z ruchem jonów sodu. Pierwsze styki między neuronami są synapsami elektrycznymi, natomiast synapsy chemiczne, przekazujące pobudzenie za pośrednictwem przekaźników, rozwijają się później. O tym, jakim przekaźnikiem będzie się posługiwał neuron przy przekazywaniu informacji, decydują czynniki genetyczne, lecz także wpływy środowiska. Na przykład neurony adrenergiczne hodowane w izolacji zachowują charakter adrenergiczny, jednakże hodowane z innymi komórkami, na przykład sercowymi, mogą wytwarzać acetylocholinę i tworzyć z tymi komórkami synapsy cholinergiczne. Przypuszczalnie oba mechanizmy mogą odgrywać rolę w wykształcaniu się synaps również w normalnym rozwijającym się mózgu, czyli w tzw. synaptogenezie.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to website, click here and click here