Doceniaj postępy

Przy każdej okazji pochwal dziecko za poczynione postępy. „Poczekałaś z zadaniem pytania, aż skończyłam rozmawiać przez telefon. Wiem, jaka jesteś niecierpliwa, więc doceniam to, co zrobiłaś”. Chwal dziecko za każdy krok, który zrobiło, i nie przypominaj mu natychmiast o stojącym wciąż przed nim większym wyzwaniem. Wtedy będzie bardziej zadowolone i bardziej chętne do czynienia następnych prób. Kiedy twoja pierwszoklasistka wraca do domu i już od progu krzyczy: „Mamo, dostałam gwiazdkę za uprzejmość!”, uciesz się z tego osiągnięcia, nie pytaj zaś: „Wspaniale, a ile potrzebujesz gwiazdek do tytułu Najlepszy Uczeń Miesiąca?”Uważaj jednak na to, by nie popełnić błędu polegającego na nadmiernej wylewności w wychwalaniu, gdyż nadmiar albo nieszczerość pochwał zasugeruje dziecku twój brak wiary w jego zdolność wykonania zadania. Trudne dzieci potrzebują wiary w siebie, w swą zdolność wypełniania stawianych przed nimi oczekiwań, a przychodzi im to zdecydowanie łatwiej w atmosferze spokojnego entuzjazmu

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to website, click here and click here