Czynniki transkrypcyjne

Niektóre czynniki transkrypcyjne mogą powodować reorganizację struktury chromatyny jądra komórkowego w taki sposób, że jest ona stale łatwiej dostępna dla tych enzymów, albo ułatwiać przekształcanie pierwotnego mRNA w ostateczną cząsteczkę mRNA. Czynniki transkrypcyjne wpływają też na syntezę rRNA – składnika rybosomów, oraz tRNA – transportera aminokwasów. Ilość tRNA jest wówczas odpowiednia do ilości powstałego mRNA, co usprawnia proces syntezy białka. Wśród czynników transkrypcyjnych szczególną rolę odgrywają onkogeny. Są to białka sterujące wzrostem i podziałami komórek. Procesy te trwają przez całe życie organizmu. Ich niekontrolowany przebieg w stanach patologicznych może prowadzić do powstawania nowotworów. Geny sterujące syntezą onkogenów nazywa się protoonkogenami. Stosunkowo najlepiej została poznana czynność dwóch białek, zwanych Fos i Jun. Powstają one w wyniku działania protoonkogenów c-fos i c-jun. Białka Fos i Jun wchodzą w skład większego kompleksu – białka aktywującego 1 (activator protein 1 – AP-1). Białko AP-1 przyłącza się do swoistego miejsca w cząsteczce DNA, o specjalnej sekwencji nukleotydów, i wpływa na ekspresję wielu genów, niekiedy o odległym umiejscowieniu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to pain relief, website and treatment