Czucie równowagi

Czucie równowagi służy do utrzymania właściwego położenia ciała względem kierunku działania siły ciężkości. Aczkolwiek większe odchylenia od normalnej pozycji pionowej są uświadamiane, to jednak mechanizmy utrzymania równowagi ciała funkcjonują głównie dzięki odruchom postawnym (posturalnym), modyfikującym rozkład napięcia mięśni kończyn i tułowia w taki sposób, że rzut środka ciężkości ciała znajduje się w obszarze kontaktu stóp z podłożem. U dorosłego człowieka środek ciężkości ciała znajduje się w obrębie piątego kręgu lędźwiowego. Oprócz mechanizmów utrzymujących równowagę ciała w warunkach statycznych, człowiek ma zdolność oceny zmian prędkości (przyspieszenia), która umożliwia nagłe zmiany rozkładu napięcia mięśni i utrzymanie równowagi ciała w warunkach dynamicznych podczas chodzenia, biegania, a także przy nieoczekiwanym zakłóceniu równowagi ciała, na przykład przy poślizgnięciu się.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, website and anxiety