Cząsteczki DNA są matrycą

Cząsteczki DNA są matrycą, na której mogą być syntetyzowane nowe cząsteczki DNA o komplementarnej budowie, co oznacza, że w miejscu zasad A, T, C i G cząsteczki macierzystej w cząsteczce pochodnej występują odpowiednio zasady T, A, G i C. Proces tworzenia komplementarnej kopii cząsteczki DNA nazywa się replikacją kwasu deoksyrybonukleinowego. Ponieważ obie cząsteczki DNA w tej samej spirali są matrycami dla swych komplementarnych kopii, w efekcie powstaje nowa para cząsteczek DNA, o sekwencji nukleotydów identycznej z tą, jaka charakteryzuje cząsteczki pierwotne (rys. 2.3). Replikacja DNA odgrywa ważną rolę w podziałach komórek, ponieważ umożliwia przekazywanie kodu genetycznego z komórki macierzystej do komórek potomnych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to oil pulling, anxiety uk and symptoms