Cząsteczka tRNA

Cząsteczka tRNA jest pofałdowana i zawiera kilka miejsc aktywnych. Jednym z takich miejsc jest jej zakończenie przyłączające aminokwas. Miejsce to jest swoiste dla danego aminokwasu, a zatem istnieje tyle rodzajów tRNA, ile jest aminokwasów. Drugim aktywnym miejscem jest pętla zawierająca antykodon. Jest to zespół trzech nukleotydów, zawierających różne zasady w zależności od rodzaju przenoszonego aminokwasu. Na przykład w antykodonie cząsteczki tRNA przenoszącej aminokwas tyrozynę znajduje się sekwencja zasad adenina-uracyl-guanina (AUG). Gdy cząsteczka tRNA z takim antykodonem trafi na odpowiedni kodon, czyli miejsce mRNA zawierające trzy komplementarne zasady w sekwencji uracyl-adenina-cytozyna (UAC), przyłącza się do niego i ustala w tej pozycji aminokwas. Oprócz kodonów właściwych dla odpowiednich aminokwasów cząsteczka zawiera też sekwencje nukleotydów sygnalizujących początek i koniec syntezy.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to website, click here and website