Ciało zwierzęcia

Ciało zwierzęcia wysokim stopniu rozwoju składa się z miliardów komórek. Komórki o podobnej budowie i funkcji tworzą tkanki. Tkanki wchodzą w skład narządów organizmu. Niektóre komórki, na przykład krwinki, są w ciągu całego życia organizmu ustawicznie odnawiane – stare są niszczone, a na ich miejsce powstają nowe. Inne komórki, na przykład nerwowe, raz ukształtowane w życiu płodowym, sprawują swą funkcję przez całe życie osobnika, a zniszczone lub uszkodzone nie są już odtwarzane. Lecz nawet komórki funkcjonujące dożywotnio bynajmniej nie utrzymują się w stanie niezmienionym – elementy ich budowy są stale demontowane zastępowane nowymi. W miarę potrzeby, na przykład w razie nasilenia się czynności narządu albo w okresie rozwoju i wzrostu organizmu, budowa komórek jest odpowiednio modyfikowana. Dotyczy to nawet tak „stabilnych” komórek, jak komórki nerwowe. Powstawanie nowych komórek oraz odnowa składników starych komórek przebiega według ustalonego programu. Dzięki temu komórki potomne są identyczne pod względem budowy i funkcji z komórkami rodzicielskimi, a stale odnawiane elementy budowy komórek zachowują swą podstawową strukturę. Dzieje się tak, ponieważ organizm dysponuje szczegółowym planem (diagramem) budowy swych narządów. Plan ten, przechowywany w strukturze genów, nosi nazwę kodu genetycznego, a zawarte w nim dane to informacje genetyczne.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to pain, website and click here