Ciała komórkowe neuronów czuciowych

Ciała komórkowe neuronów czuciowych I rzędu są skupione w zwojach, które należą do obwodowego układu nerwowego. Takimi zwojami dla nerwów rdzeniowych są zwoje rdzeniowe, dla nerwu trójdzielnego zwój trójdzielny (Gassera), dla nerwu ślimakowego zwój spiralny ślimaka i dla nerwu przedsionkowego – zwój przedsionkowy. Inaczej jest w układzie węchowym i wzrokowym, które nie mają wyodrębnionych zwojów, ponieważ ciała (perykariony) komórek czuciowych I rzędu tych układów znajdują się w obrębie odpowiednich narządów zmysłów. W układzie wzrokowym neuronami I rzędu są komórki zwojowe siatkówki, a w układzie węchowym neurony, których ciała komórkowe znajdują się w nabłonku węchowym w górnej jamie nosowej. Odrębność ta decyduje o zasadniczej różnicy budowy nerwu wzrokowego i węchowego w stosunku do pozostałych nerwów. Otóż w skład wszystkich nerwów, z wyjątkiem dwóch pierwszych nerwów czaszkowych, wchodzą wypustki obwodowe neuronów czuciowych I rzędu, które są funkcjonalnie dendrytami, ponieważ przewodzą impulsy ku ciału komórki. Nerw węchowy i nerw wzrokowy natomiast są utworzone przez wypustki centralne neuronów I rzędu, czyli aksony w sensie anatomicznym i funkcjonalnym.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to pain, website and anxiety