Bodźce warunkowe

Doskonalone są również testy behawioralne. Są one nadal oparte na odruchach warunkowych, głównie instrumentalnych, stosuje się jednak bardziej złożone bodźce warunkowe, na przykład u małp w postaci przedmiotów o różnych cechach (kształt, kolor), znanych i nieznanych zwierzęciu. Są w użyciu testy laboratoryjne służące badaniu różnych rodzajów pamięci u szczurów i małp.
Aczkolwiek zachowanie zwierząt jest jak dawniej badane w warunkach laboratoryjnych, to jednak, pod wpływem etologii, stosuje się testy nawiązujące do naturalnych tendencji behawioralnych danego gatunku. Na przykład w konstrukcji labiryntów wykorzystuje się tendencję szczurów do penetracji jam i kryjówek i zdolność pamiętania miejsc już odwiedzonych.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to click here, anxiety uk and anxiety