Bodźce mechaniczne

U organizmów jednokomórkowych, nie mających wyspecjalizowanych narządów, pobudliwa jest cała komórka stanowiąca ich ciało. Organizmy te reagują na bodźce mechaniczne (np. dotyk, wstrząsy), co umożliwia im omijanie przeszkód podczas poruszania się; są także wrażliwe na bodźce chemiczne, dzięki którym orientują się w otoczeniu i odróżniają pokarm od substancji niejadalnych. Jednak i u nich zaznacza się specjalizacja pewnych części komórki zarówno pod względem receptorowym, jak i efektorowym. Na przykład klejnotka (Euglena) dzięki plamce (stigma) zawierającej fotopigment jest wrażliwa na światło, a u innego wiciowca, Pouchetia, wraz z plamką występuje nawet element soczewki. Pobudzenie komórki uruchamia właściwe organelle umożliwiające poruszanie się, jak rzęski u pantofelka, czy też powoduje ruch pełzający, jak u ameby, wyzwalając skurcz wyspecjalizowanych włókienek kurczliwych w protoplazmie.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to pain relief, website and click here