Badanie czynności neuronów

Przedmiotem zainteresowania badacza może być pojedyncza komórka nerwowa, populacja neuronów albo aktywność ośrodka nerwowego lub części mózgu. Liczba badanych neuronów zależy m.in. od rozmiarów elektrody używanej do odbierania potencjałów elektrycznych. Do badania aktywności elektrycznej pojedynczych neuronów używa się mikroelektrod, mających zakończenia o średnicy nie przekraczającej 1 mikrona. Mikroelektrodę wprowadza się do wnętrza neuronu – taki sposób odbierania potencjałów nazywa się rejestracją wewnątrzkomórkową, albo umieszcza się na zewnątrz badanego neuronu, dotykając jego błony – metodę tę nazywa się rejestracją zewnątrzkomórkową. Do wewnątrzkomórkowej rejestracji potencjałów elektrycznych służą szklane pipetki wypełnione roztworem elektrolitu, najczęściej chlorku potasu. Doświadczenia te można wykonywać na dużych neuronach, jakie występują u niektórych zwierząt bezkręgowych, a u ssaków – na neuronach ruchowych rdzenia kręgowego. Czynność bioelektryczną pojedynczych neuronów,

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to website, anxiety uk and treatment