Badania protowirusów

Wyjątek stanowi działanie retrowirusa HIV, który niszczy komórki o ważnym znaczeniu dla odporności organizmu. Protowirus, który się znajdzie w komórce macierzystej komórek rozrodczych (gamet), będzie zgodnie z prawami Mendla przekazywany potomstwu i w ten sposób będzie się utrwalał w populacji. Niektórzy badacze przypisują retrowirusom bliżej niewyjaśnioną rolę w ewolucji gatunków. Niekiedy protowirusy hamują ekspresję genów, a więc funkcjonują jak zmutowane geny regulatorowe. Takie zjawisko stwierdzono w szczepie myszy o jasnobrązowym ubarwieniu sierści – pełna brązowa barwa nie ujawnia się u nich wskutek zablokowania przez protowirus określającego ją genu. Badania protowirusów mogą być pomocne przy ustalaniu szlaków ewolucyjnych zwierząt. Gdy ten sam protowirus występuje w genomie odległych od siebie gatunków, może to świadczyć o ich współistnieniu w przeszłości.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to oil pulling, medicine and symptoms