Badania czynności niektórych ośrodków

Często potencjał wywołany, zwłaszcza rejestrowany u człowieka techniką EEG ze skóry głowy, ma tak małą amplitudę, że nie można go dostrzec na tle spontanicznej aktywności EEG. Stosuje się wówczas metodę ekstrakcji potencjału, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu bodźca i uśrednianiu otrzymanych potencjałów za pomocą układu elektronicznego. Przypadkowa aktywność bioelektryczna, o przeciwnej polaryzacji (dodatniej i ujemnej), ulega w ten sposób wygaszeniu, tak że otrzymuje się uśredniony „czysty” potencjał wywołany. Do badania czynności niektórych ośrodków, na przykład słuchowego czy mowy, stosuje się zamiast prostych bodźców fizycznych (jak dźwięki, trzaski) bodźce o określonym znaczeniu, na przykład zdania sensowne lub bezsensowne. Ostatnio coraz większe zainteresowanie budzi metoda badania czynności mózgu zwana magnetoencefalografią. W metodzie tej wykorzystuje się fakt,że przepływ impulsów przez leżące blisko siebie włókna nerwowe powoduje powstanie pola magnetycznego, które można zarejestrować za pomocą odpowiednich urządzeń.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight | Thanks to website, anxiety and click here