Astrocyty mają wypustki

Astrocyty mają wypustki rozchodzące się promieniście we wszystkie strony. Wiele teorii wysuwanych na temat funkcji tych komórek nie potwierdziło się, na przykład przypisywany im dawniej udział w transporcie substancji między krwią a mózgiem. Obecnie uważa się, że astrocyty pełnią funkcję podporową wobec neuronów; rozdzielają i grupują włókna nerwowe, uczestniczą w procesach metabolicznych tkanki nerwowej jako źródło prekursorów przekaźników, substancji troficznych i jonów, przechowują nadmiar jonów potasu, których występowanie w środowisku zewnątrzkomórkowym mogłoby zakłócać pubudliwość neuronów.
Oligodendroglej składa się komórek o niewielkiej liczbie wypustek (stąd nazwa tego rodzaju gleju). Ważną rolą komórek oligodendrogleju jest wytwarzanie osłonki mielinowej wokół aksonów w ośrodkowym układzie nerwowym. W obwodowym układzie nerwowym osłonkę mielinową wytwarzają komórki Schwanna. Do komórek glejowych należą też komórki wyściółki (ependymy) pokrywające ściany komór mózgu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: loose | Thanks to pain relief, website and symptoms