Analog tkanki łącznej

Glej, odkryty w XIX wieku przez Virchowa, został uznany za analog tkanki łącznej w innych narządach, czyli za rodzaj spoiwa (Nervenkitt) utrzymującego komórki nerwowe w ich położeniu i nadającego kształt strukturom nerwowym. W wyniku późniejszych badań okazało się, że glej nie jest bezpostaciową masą, lecz składa się z komórek, wśród których rozróżnia się astrocyty, komórki oligodendrogleju i komórki mikrogleju. Astrocyty i oligodendroglej powstają, wraz z komórkami nerwowymi, z ektodermy. Wyjątek stanowi mikroglej, któregokomórki są, jak tkanka łączna, pochodzenia mezodermalnego. W przypadku uszkodzenia tkanki mózgowej komórki mikrogleju przekształcają się w makrofagi, których zadaniem jest usuwanie produktów rozpadu.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to oil pulling, medicine and treatment