Aminokwasy

Podobnie jak elementarnymi składnikami cząsteczki białka są aminokwasy, tak elementarnymi składnikami kwasu nukleinowego są nukleotydy. Cząsteczka nukleotydu składa się z trzech części: 1) zasady purynowej lub pirymidynowej, 2) rybozy i 3) kwasu fosforowego. W zależności od budowy rybozy rozróżnia się kwas rybonukleinowy i kwas deoksyrybonukleinowy. Ryboza jest węglowodanem o pięciu atomach węgla. Jak pokazano na rys. 2.2, atom węgla oznaczony jako 1′ jest połączony z zasadą purynową albo pirymidynową. Atom węgla oznaczony jako 5′ łączy się z kwasem fosforowym. Przy atomie węgla oznaczonym jako 3′ występuje zawsze atom tlenu (w grupie -OH). Rodzaj kwasu nukleinowego zależy od tego, czy również przy atomie węgla oznaczonym jako 2′ występuje atom tlenu, czy też tylko atom wodoru.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: Website | Thanks to oil pulling, anxiety and anxiety