Allele

Gdy oba allele są identyczne, tzn. wywierają ten sam efekt genotypowy (np. powodują ten sam kolor oczu lub kwiatów), noszącego je osobnika nazywa się homozygotą. Gdy oba allele nie są identyczne (np. każdy z nich determinuje inny kolor oczu), wówczas osobnika nazywa się heterozygotą. Inaczej jest z chromosomami płciowymi. U człowieka jeden z tych chromosomów, pochodzący od matki, jest zawsze chromosomem X, drugi natomiast, pochodzący od ojca, jest u kobiety chromosomem X, a u mężczyzny chromosomem Y. W odróżnieniu od komórek somatycznych komórki rozrodcze (gamety) zawierają pojedynczy (haploidalny) układ chromosomów. W gametach człowieka występują zatem 22 chromosomy autosomalne i jeden chromosom płciowy – w jajach chromosom X, w plemnikach zaś chromosom X lub Y. Gdy w procesie zapłodnienia dochodzi do połączenia się matczynej komórki rozrodczej (jaja) z komórką ojcowską (plemnikiem), z haploidalnych układów chromosomów obu komórek powstaje podwójny (diploidalny) układ chromosomów komórek somatycznych organizmu potomnego.

Witaj na moim portalu o polityce! Znajdziesz tutaj rozwinięcie wielu tematów związanych z polityką i społeczeństwem. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© 2019 Społeczeństwo
Powered by WordPress | Theme Designed by: weight loss | Thanks to click here, anxiety uk and website